Missie en Visie

  • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /mnt/web108/a1/67/52712467/htdocs/domains/niscoo.nl/sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_field_user_name::init() should be compatible with views_handler_field_user::init(&$view, $data) in /mnt/web108/a1/67/52712467/htdocs/domains/niscoo.nl/sites/all/modules/views/modules/user/views_handler_field_user_name.inc on line 0.

Missie

Niscoo wil als onafhankelijk collectief van melkveehouders en akkerbouwers het ondernemerschap in de agrarische sector door middel van kennis versterken en de sector naar de samenleving promoten.

Visie

De agrarische sector staat middenin de samenleving en speelt een cruciale rol op de thema’s  voedselvoorziening, milieu (emissie water en lucht), veiligheid (voedsel, gezondheid en omgeving) en dierwelzijn.
Binnen de sector zijn er grote ontwikkelingen op het gebied van technologie (robotisering, informatietechnologie en genetica) en markt die de bedrijfsvoering drastisch zullen beïnvloeden.
Het is voor agrarische ondernemers van cruciaal belang om alle ontwikkelingen op waarde te beoordelen en daarop tijdig te anticiperen.  Wij willen in dit proces van bewustwording en ontwikkeling (zowel op persoonlijk als bedrijfsmatig terrein) een belangrijke faciliterende rol spelen. Dit op basis van onze uitgangspunten onafhankelijkheid en onpartijdigheid en altijd met respect voor de persoonlijke en unieke afwegingen van onze leden.
Een onlosmakelijk onderdeel hiervan is de communicatie met samenleving en de rest van de keten.

Doelen

 - Ledenkennis laten maken met relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op hun bedrijf met als doel het rendement en de continuïteit van hun bedrijf te ondersteunen.
- Ondersteuning van agrarische ondernemers met bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het ontwikkelen van visie op het beleid dat hun coöperaties (als verlengstuk van hun agrarisch bedrijf ) voeren om meerwaarde te creëren en de continuïteit te bevorderen.
- De samenleving een objectief beeld geven van de agrarische sector en het krachtenspel waarbinnen agrarische ondernemers ondernemen.

Doelgroep

Wij richten ons op de grondgebonden landbouw in de noordelijk regio van Nederland. Wij willen vooral aantrekkelijk zijn voor ondernemers die zich actief bezig houden met de ontwikkeling van hun bedrijf, hun coöperaties of de directe omgeving van hun bedrijf.
Voor onze volledige missie, visie en aanpak lees hier verder.