Overslaan en naar de inhoud gaan

Sprekersfonds

Op 1 september 2014 heeft Niscoo een nieuw fonds ingesteld: Het Niscoo sprekersfonds.

Binnen het werkgebied van Niscoo (in principe de 3 Noordelijke provincies) kunnen verenigingen of studiegroepen een bijdrage ontvangen voor de kosten van een externe, onafhankelijke spreker. U als aanvrager hoeft geen lid te zijn van Niscoo. 

Wat zijn de voorwaarden?

  1. Het thema moet betrekking hebben op een thema rond de agrarische sector.
  2. De bijeenkomst is bij voorkeur openbaar. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet van de bijeenkomst een verslag worden gemaakt dat door Niscoo gepubliceerd kan worden (minimaal 250 woorden).
  3. Een organisatie mag maximaal 1 maal per kalenderjaar een aanvraag indienen.
  4. Voor dezelfde spreker wordt maximaal 1 maal per kalenderjaar een bijdrage toegekend. 
  5. De bijdrage is 50% van de kosten van de spreker, met een maximum van 400 euro, exclusief evt. BTW.
  6. In de uitnodiging en de uitingen achteraf wordt melding gemaakt van de bijdrage uit het Niscoo sprekersfonds. Verder verwachten wij een verslag van de bijeenkomst die gepubliceerd wordt op de website. 
  7. Niscoo kan specifieke voorwaarden stellen met betrekking tot de publicatie van informatie uit de bijeenkomst. Ook deze voorwaarden worden in de toekenningsbrief opgenomen. 

De aanvraag en afhandeling

Dien uw aanvraag uiterlijk de dag in dat de bijeenkomst plaats vindt. Wenst u tijdig te weten of Niscoo u wel of niet een toekenning doet, zorg dan dat de aanvraag 2 maanden voor de bijeenkomst bij ons binnen is. Dan hebben wij de tijd om uw aanvraag zorgvuldig en tijdig te beoordelen. U kunt uw aanvraag via onderstaand formulier indienen. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Aanvraag sprekersfonds

Aanhef
Bent u lid van Niscoo?
Bijeenkomst