Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondernemerspakket

Ondernemen betekent blijven ontwikkelen en kennis verzamelen om uzelf en uw bedrijf te verbeteren. Aan dat proces kan Niscoo een steentje bijdragen door een ruim aanbod aan kennisproducten aan te bieden. Dat doen we door het organiseren van verschillende soorten bijeenkomsten, maar ook door ondernemerscursussen en adviestrajecten met met aantrekkelijke kortingen aan onze leden aan te bieden. Dit laatste is ons 'Ondernemerspakket'.

Exclusief voor leden

Binnen het Ondernemerspakket heeft Niscoo, exclusief voor haar leden, met een aantal organisaties (onze Kennispartners) afspraken gemaakt over het stimuleren van specifieke diensten. Op grond van deze afspraken verleent Niscoo op diverse diensten van deze kennispartners een stimuleringsbijdrage aan haar leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde studiegroepen of een grondverbeteringsadvies. Jaarlijks stelt Niscoo de lijst met de te stimuleren diensten vast. Na afstemming betekent dat Niscoo graag vooraf bekend wil zijn met de organisatie. Volgt u een cursus of training doe dan een financeringsverzoek via het onderstaande formulier. 

 

Omschrijving

Organisatie

Niscoo bijdrage

1Studiegroep kringloopNa afstemming50%, max €250
2Bedrijfsontwikkelingsplan, te denken valt aan Economisch, natuur, Agro forestry, etc.Na afstemming & minimaal 2 jaar lid & eens per 5 jaar.50%, max €750
3Studiegroepen bodemNa afstemming50%, max €250
4Studiegroepen gewasopbrengstNa afstemming50%, max €250
5Studiegroepen bemestingsplanNa afstemming50%, max €250
6Studiegroep vee managementNa afstemming50%, max €250
7Individueel grondadviesNa afstemming50%, max €250
8Deelname PootaardappelacademieNa afstemming50%, max €250
9Integratie sectoren (Onderzoek/plan)Na afstemming50%, max €500
10CommunicatiecursusNa afstemming50%, max €250
11Gewasscan middels droneNa afstemming50%, max €250
12Studiegroep NatuurboerenNa afstemming50%, max €250
13Jonge agrariërs volgen van trainingen op persoonlijk, technisch, bestuurlijk en managementgebiedNa afstemming 

Versie 2022, Niscoo behoudt zich het recht van deze tabel af te wijken en om de lijst op welk moment dan ook aan te passen. 

Deze voordelen gelden ook voor AJF, DAJK en GrAJK leden. 

Declaratieformulier

>> Download hier het formulier

Vul deze volledig in en verstuur per mail, vergezeld van een kopie van de factuur, naar info@niscoo.nl.

Aandachtspunten:

  • Vergeet niet op de bijlage aan te kruisen waarvoor u een bijdrage aanvraagt.
  • U moet de factuur zelf rechtstreeks aan de leverancier betalen.
  • VERGEET UW IBAN NUMMER NIET IN TE VULLEN.