Fondsen

Niscoo heeft twee fondsen: Projectenfonds en een Sprekersfonds

Het Niscoo Projectenfonds heeft tot doel om nieuwe ontwikkelingen binnen de agrarische sector te stimuleren. Ook projecten die gericht zijn op verbetering van het imago van de Noordelijke landbouw kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen. Het Niscoo Sprekersfonds wil voor groepen boeren de drempel verlagen om een onafhankelijke spreker voor een bijeenkomst in te huren.

Per fonds gelden specifieke voorwaarden, het bestuur beslist over de aanvragen.

Sprekersfonds

Binnen het werkgebied van Niscoo: de 3 noordelijke provincies, kunnen verenigingen of studiegroepen een bijdrage ontvangen voor de kosten van een externe, onafhankelijke spreker. Hierdoor wordt kennis delen een makkie! En omdat het thema betrekking moet hebben op de agrarische sector komt het direct bij de agrarische ondernemer terecht. Elke organisatie mag 1x per kalenderjaar een aanvraag doen en krijgt maximaal 50% van de kosten vergoed tot €400,-.

>> Meer informatie en aanvraag indienen

Projectenfonds

Niscoo stimuleert graag ontwikkelingen in de agrarische sector. Projecten die gericht zijn op innovatie, nieuwe technieken of met als doel de sector in het algemeen promoten, maken kans op een toekenning uit het fonds. (Financiële) haalbaarheid en motivatie zijn belangrijk in de toetsing voor de toekenning. Het fonds keert per project maximaal €5000,- uit. Het bestuur van Niscoo beslist over de toekenning.

>> Meer informatie en aanvraag indienen

Recente toekenningen fondsen

fondsen