Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor leden

Bent u agrarisch ondernemer in het noorden van Nederland? Dan bent u van harte welkom als lid bij Niscoo. Meld u zich dan aan! In de volgende bestuursvergadering komt uw lidmaatschapverzoek ter sprake, daarna ontvangt u bericht. 

Aanmelden als lid

  • Alleen agrarische ondernemers kunnen lid worden van Niscoo. Dit moet aangetoond worden a.d.h.v. uw registratienummer bij Dienst Regelingen (BRS nummer)
  • Niscoo richt haar activiteiten uitsluitend op ondernemers in Noord Nederland. Daarom zijn de leden ook afkomstig uit Noord Nederland.
  • Na uw aanmelding beslist het bestuur over uw lidmaatschap.
  • Er is een éénmalig entreegeld van € 150,- (inclusief BTW).
  • Er geldt een contributie van € 25, - per jaar (prijspeil 2017, inclusief BTW). Deze contributie is verschuldigd vanaf het kalenderjaar nadat u lid bent geworden.

Vanaf het moment dat u uw entreegeld heeft betaald kunt u in principe van alle voordelen van Niscoo gebruik maken. Indien er subsidies zijn waarvoor een minimale lidmaatschapstermijn geldt, is dit bij de specifieke subsidie aangegeven.

AJF lid

Ben je lid van AJF, DAJK of GrAJK? Dan kun je van dezelfde lid-voordelen gebruik maken als de Niscoo leden

Donateur worden?

Het lidmaatschap van Niscoo is alleen voorbehouden aan agrarische ondernemers. Maar onze kennisactiviteiten worden ook erg gewaardeerd in de periferie van onze sector. Het is aan deze groep die we als donateur de mogelijkheid willen bieden onze activiteiten te waarderen. Het donateurschap is vrijwillig en heeft geen formele plek in de coöperatie. Er zijn door de donateur geen rechten aan te ontlenen. Voor een vast bedrag van €100,- per jaar steunt u Niscoo als donateur. Meer weten? Mail: info@niscoo.nl