Overslaan en naar de inhoud gaan

Niscoo

Niscoo is een kenniscoöperatie. Ons doel: het toegankelijk maken en bundelen van kennis voor de ondernemer in de agrarische sector. Kennis die nodig is om bedrijven en ondernemers goed toe te rusten voor de toekomst. Niscoo versterkt, als onafhankelijk collectief van melkveehouders en akkerbouwers, het ondernemerschap in de agrarische sector door middel van kennis. Onlosmakelijk verbonden is het promoten van de sector in de samenleving. Niscoo heeft een uitgebreid ondernemerspakket voor leden om kosten te declareren

Bewustwording en ontwikkeling

De agrarische sector staat middenin de samenleving en speelt een cruciale rol op de thema’s voedselvoorziening, milieu (emissie water en lucht), veiligheid (voedsel, gezondheid en omgeving) en dierwelzijn. Binnen de sector zijn er grote ontwikkelingen op het gebied van technologie (robotisering, informatietechnologie en genetica) en markt die de bedrijfsvoering drastisch beïnvloeden. Het is voor agrarische ondernemers van cruciaal belang om alle ontwikkelingen op waarde te beoordelen en daarop tijdig te anticiperen. Niscoo speelt in het proces van bewustwording en ontwikkeling (zowel op persoonlijk als bedrijfsmatig terrein) een belangrijke faciliterende rol. Dit op basis van onze uitgangspunten onafhankelijkheid en onpartijdigheid en altijd met respect voor de persoonlijke en unieke afwegingen van onze leden. Een onlosmakelijk onderdeel hiervan is de communicatie met samenleving en de rest van de keten.

Dit vinden wij belangrijk:

  • Leden maken kennis met relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op hun bedrijf met als doel het rendement en de continuïteit van hun bedrijf te ondersteunen.
  • Ondersteuning van agrarische ondernemers met bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het ontwikkelen van visie op het beleid dat hun coöperaties (als verlengstuk van hun agrarisch bedrijf ) voeren om meerwaarde te creëren en de continuïteit te bevorderen.
  • De samenleving een objectief beeld geven van de agrarische sector en het krachtenspel waarbinnen agrarische ondernemers ondernemen.

Projectenfonds & Sprekersfonds

Niscoo heeft twee fondsen: het Projectenfonds en een Sprekersfonds. Het Niscoo Projectenfonds stimuleert nieuwe ontwikkelingen binnen de agrarische sector en activiteiten die bijdragen aan een positief imago van de Noordelijke landbouw. Het Niscoo Sprekersfonds wil voor groepen boeren de drempel verlagen om een onafhankelijke spreker voor een bijeenkomst in te huren. Per fonds gelden specifieke voorwaarden, het bestuur beslist over de aanvragen.

Vroeger CCLB

Niscoo draagt sinds 2011 de naam. Voor dit tijd was de organisatie bekend onder de naam CCLB. 

>> Dit deden we in 2017...