Niscoo Ondernemerspakket

Ondernemen betekent blijven ontwikkelen en kennis verzamelen om uzelf en uw bedrijf te verbeteren. Aan dat proces kan Niscoo een steentje bijdragen door een ruim aanbod aan kennisproducten aan te bieden. Dat doen we door het organiseren van verschillende soorten bijeenkomsten, maar ook door ondernemerscursussen en adviestrajecten met met aantrekkelijke kortingen aan onze leden aan te bieden. Dit laatste is ons 'Ondernemerspakket'.

Exclusief voor leden

Binnen het Ondernemerspakket heeft Niscoo, exclusief voor haar leden, met een aantal organisaties (onze Kennispartners) afspraken gemaakt over het stimuleren van specifieke diensten. Op grond van deze afspraken verleent Niscoo op diverse diensten van deze kennispartners een stimuleringsbijdrage aan haar leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde studiegroepen of een grondverbeteringsadvies. Jaarlijks stelt Niscoo de lijst met de te stimuleren diensten vast. U kunt het volledige overzicht van de diensten terugvinden op het formulier.

Niscoo staat ook altijd open voor nieuwe aanbieders. Volgt u een cursus of training dan kunt u altijd een financieringsverzoek doen. 

Deze voordelen gelden ook voor AJF leden. 

Declaratieformulier

Download hier het formulier, vul deze volledig in en verstuur per mail, vergezeld van een kopie van de factuur, naar info@niscoo.nl.

Aandachtspunten:

  • Vergeet niet op de bijlage aan te kruisen waarvoor u een bijdrage aanvraagt.
  • U moet de factuur zelf rechtstreeks aan de leverancier betalen.
  • VERGEET UW IBAN NUMMER NIET IN TE VULLEN.