Bestuurslid Detmer in de Boerderij n.a.v. Niscoo-middag met HLB

Ingezonden op zo 17/03/2019 - 15:42

Detmer Wage, bestuurslid Niscoo in de Boerderij: Verbeteren bodem moet praktisch werkbaar blijven!

Maatregelen als minder grondbewerking, bedekt houden van de grond, aangepaste chemie en andere kunstmestsoorten stimuleren het bodemleven.

Lees het hele betoog:

>> Download het artikel.