Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestuurswisselingen Niscoo

Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben wij afscheid genomen van Andries Jensma. Tijdens de vergadering werd Thomas Pollema voorgedragen als nieuw bestuurslid van Niscoö. Het toetreden tot het bestuur werd unaniem aangenomen.
 

Thomas stelt zich kort even voor:

Graag wil ik mij voorstellen als bestuurslid van Niscoo. Mijn naam is Thomas Pollema, 33 jaar oud en akkerbouwer/pluimveehouder in Alde Leie, dat ligt in het noorden van Fryslân. Samen met ouders, broers en zus zit ik in het bedrijf. Op het akkerbouwbedrijf hebben we 90 ha vast in gebruik en daarop telen we 1 op 3 pootaardappels, daarnaast huren we nog pootaardappelland bij. Tussendoor verbouwen we voor de vruchtwisseling momenteel wintertarwe en wintergerst op het eigen bedrijf. De tarwe wordt gebruikt voor voer van de vleeskuikens. De vleeskuikentak bestaat uit twee stallen waarin we vleeskuikens houden volgens het 1 ster beterleven concept. Vanuit interesse kom ik regelmatig op avonden die door Niscoo georganiseerd worden. Altijd zijn er weer sprekers en onderwerpen die stof tot nadenken geven. Graag wil ik mij de komende jaren inzetten voor Niscoo om deze kennisdeling voort te zetten. Ook wil ik samen met de rest van het bestuur proberen nog meer te doen met het sprekersfonds en projectenfonds.