Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht activiteiten 2017

Niscoo heeft ook in 2017 weer een mooi aanbod kennisbijeenkomsten samengesteld voor leden en belangstellende. Voor het bestuur is het een uitdaging om elk jaar weer een programma te realiseren, waarin voldoende vernieuwende prikkels zitten en waarin voldoende kennis zit waar behoefte aan is. Terugkijkend op 2017 is Niscoo, gezien de opkomst en de feedback van bezoekers goed in geslaagd. Benieuwd naar het volledige jaarverslag 2017, die vindt u hier.

 

Programma 2017

18 januari: Financiering van de toekomst

Peter Pals, oprichter en directeur van Farmers Funding heeft op 18 januari een avond over de financiering van de toekomst verzorgd. Hij ging in op de verschillende mogelijkheden van financiering en de bijbehorende kansen en bedreigingen. Natuurlijk kwamen ook de populaire alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding aan de orde.

 

24 januari: thema-avond derogatie

Derogatie is een hot-thema. Voor Niscoo aanleiding om twee sprekers uit te nodigen om leden bij te praten. Andries Jan de Boer, mede-eigenaar van 3D Agro advies én zelf melkveehouder vertelde over de praktische kant van het NZO akkoord en gaf een doorkijk naar de economische gevolgen voor verschillende bedrijven. Geesje Rotgers, journalist van AgriMedia Wageningen / V-focus, legde vervolgens het Nederlandse mestbeleid langs de Europese meetlat. Ze keek vooruit en vertelde welke opties er zijn voor de invulling van derogatie in de toekomst.

 

8 februari: Boeren in veranderend klimaat (video!)

Drie sprekers over 1 thema, het klimaat. Prof.dr.ir. P. Vellinga, oud-hoogleraar climate change aan de WUR, verzorgde de inleiding over de gevolgen van de Parijse akkoorden voor de melkveehouderij en akkerbouwsector. Derk van Balen van PPO vertelde hoe de akkerbouwsector een bijdrage kan leveren. Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van Proefboerderij de Marke, deed dit voor de melkveehouderij.

 

27 februari: Online communiceren, een vak apart?

Bestuurdersbijeenkomst. De online mogelijkheden zijn niet meer weg te denken in de huidige tijd. Informatie zoeken we via Google, communiceren doen we met WhatsApp en FaceTime en social media is al lang geen hype meer, maar juist een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Alice Leijten heeft een insipratieavond verzorgd over dit thema. Aan bod kwamen de social media kanalen en de kansen en valkuilen voor communicatie boer - burger.

 

2 maart: Bodembeheer en samenwerking

Een interessante bijeenkomst over Bodembeheer en samenwerking stond er in maart op het programma. Leon Noordam, voorzitter van de Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart en partner in Novifarm was te gast en vertelde o.a. over hun doelstelling: d.m.v. innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw verbeteren en tegelijk voorwaarden scheppen voor behoud van landschappelijke waarden.

 

19 april: Succesvol graslandmanagement

In april ging de kennisbijeenkomst over graslandmanagement en vond plaats op de Dairy Campus. Dhr. Bert Philipsen van WUR ging in op een seizoen lang succesvol beweiden. Met veel praktijktips hield hij een vlammend betoog. En hij deelde de onderzoeksresultaten van het project Amazing Grazing. Tot slot was er een gebruiksinstructie voor de grashoogtemeter. Voor leden met forse korting te bestellen.

 

6 juli: Weidecrisis in de zomer…

Voor het eerst ook in de zomer een excursie. Niscoo was te gast op het melkveebedrijf van MTS Broersma. Kees Broersma startte de avond met een verhaal over zijn bedrijf en zijn lidmaatschap van European Dairy Farmers. Daarna ging de groep het veld in met Jacob van Veldhuizen van Agrifirm over bijvoeren in de stal. En Bert Philipsen over een seizoen lang succesvol beweiden. De avond wordt afgesloten met een gezellige borrel.

 

11 juli: Seizoensrijpaden dé oplossing voor beter bodembeheer?!

De zomer-akkerbouwavond vond plaats op het akkerbouw- en pluimveebedrijf van de familie Pollema. Naast de 40.000 vleeskuikens teelt het bedrijf 70 hectare pootgoed. Het bedrijf is vorig jaar overgeschakeld op seizoenrijpaden. Thomas Pollema verzorgde de avond. Naast werkzaamheden thuis heeft hij voor de proefboerderij de Kollumerwaard onderzoek gedaan naar vaste rijpaden in een regulier en bio akkerbouwbouwplan.

 

16 november: In dialoog met een bestuursvoorzitter

Bestuurdersbijeenkomst. Frans gaf een bevlogen inleiding over de belangrijke rol van de coöperatie bestuurders. De mix van gezond boerenverstand en externe deskundigheid is van groot belang voor een organisatie. Keurentjes realiseert zich goed welke brugfunctie de ledenraad vervult. “Het is voor de ledenraadsleden belangrijk om gezonde bestuurlijke weerstand te kunnen bieden, ik ben blij met gezonde argwaan. Dat houdt ons scherp.”

 

30 november: Boeren mét de omgeving (video!)Een avond over grond coöperaties mocht niet ontbreken. Dit fenomeen is in opkomst en biedt agrarisch ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden. Spekers Frans Verouden en Albert van Burgsteden inspireerde de zaal met voorbeelden. Een grond cooperatie kan een antwoord zijn op de invulling van natuurinclusieve landbouw, eisen aan biodiversiteit en het omgaan met kritische burgers.