Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

‘Samenwerking moet van 1 en 1 drie maken’

Ingediend door Sieta op

N.a.v. een Niscoo Kennisavond staat er in de Akker van het Noorden zomer 2021 een interview met Thomas Dijkstra. Ewald Seepma (24) ontwikkelt het van origine Friese akkerbouwbedrijf door in het Groningse Winsum. Daarbij gaat hij bewust de samenwerking aan met melkveehouder Thomas Dijkstra die vanuit zijn ligboxenstal stromest produceert. ‘Vaste mest is een pré, maar de zekerheid van levering en kwaliteit van de mest is belangrijker’, stelt Seepma.

Geen bestuurdersbijeenkomsten

Ingediend door Sieta op

Normaal organiseert Coöperatie Niscoo 3x per jaar een bestuurdersbijeenkomst. Dit seizoen hebben we gemeend dit over te slaan. Wegens de corona-maatregelen is het niet haalbaar om een fysieke bijeenkomst te organiseren. En de thema’s waarover we graag met u in gesprek passen onvoldoende bij een onlinebijeenkomst. Gelukkig lijkt er goede hoop te zijn dat we komend winterseizoen de bestuurdersbijeenkomsten kunnen hervatten. U ziet de uitnodiging t.z.t. uiteraard verschijnen.

Presentatie 'De stand van het water'

Ingediend door Sieta op

 

Niscoo organiseert een serie lezingen met als thema: Van wie is het water. 

Op maandagavond 1 februari was het woord aan Marleen van Rijswick, Professor Europees en nationaal waterrecht Universiteit Utrecht over 'de stand van het water.' Een zeer interessante en brede inleiding op het thema. Houd de site in de gaten voor nieuwe data in het kader van 'Van wie is het water.' 

 

‘BELOON DE KOE MET VERS WEIDE GRAS EN ZIJ BETAALT U TERUG’

Ingediend door Sieta op

In de mei-editie van Melk van 't Noorden stond opnieuw een artikel in samenwerking met Niscoo. Dit artikel was ter voorbereiding op de zomeravond over Graslandmangement, tips van Down Under. Lees hier het artikel terug:

Schaar koeien in op een weideperceel als het driebladstadium is bereikt en breng de veestapel elke shift op een nieuw vers perceel. ‘Zo beloon je de dieren, creëer je de meeste grasgroei en minste verliezen’, betoogt Ivor Awty. De Australische uitvinder van de Pature Reader lichtte zijn visie onlangs toe in Warstiens.

Ik ben als lid van Niscoo ook aanwezig bij de ALV
De ALV is voorafgaand aan de lezing en uitsluitend toegankelijk voor leden van Niscoo